seul v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za seul v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

seul (seule) [sœl] PRID

1. seul (sans compagnie):

2. seul (sans aide):

3. seul (unique):

6. seul (avec valeur nominale):

glej tudi malheur

I.malheur [malœʀ] SAMOST m

3. malheur (malchance):

II.malheur [malœʀ] MEDMET

III.malheur [malœʀ]

Prevodi za seul v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

seul v slovarju PONS

Prevodi za seul v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.seul(e) [sœl] PRID

II.seul(e) [sœl] SAMOST m(ž)

Prevodi za seul v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

seul Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文