chômage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chômage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chômage [ʃomaʒ] SAMOST m

to be on the dole Brit inf
to go on the dole Brit inf
to sign on Brit

Prevodi za chômage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

chômage v slovarju PONS

Prevodi za chômage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za chômage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chômage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

chômage iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文