choix v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za choix v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

choix <pl choix> [ʃwa] SAMOST m

1. choix (option):

Individual translation pairs
of music épith, après n

Prevodi za choix v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
choix m (of de)
miscellany TV, RADIO

choix v slovarju PONS

Prevodi za choix v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za choix v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

choix Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文