first-rate v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za first-rate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za first-rate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cuvée [kyve] SAMOST ž

I.bourre [buʀ] SAMOST m dated, slang (policier)

II.bourre [buʀ] SAMOST ž

III.bourre [buʀ]

I.volée [vɔle] SAMOST ž

II.à toute volée PRIS

III.volée [vɔle]

IV.volée [vɔle]

choix <pl choix> [ʃwa] SAMOST m

1. choix (option):

ordre [ɔʀdʀ] SAMOST m

1. ordre (commandement):

à vos ordres! MILIT
à vos ordres! un ami, parent) hum

2. ordre (disposition régulière):

7. ordre (état stable et normal):

8. ordre (nature):

Individual translation pairs

first-rate v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文