client v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za client v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

client (cliente) [klijɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za client v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

client v slovarju PONS

Prevodi za client v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za client v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

client Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

client(e) m (ž) potentiel(le)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文