code v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za code v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.code [kɔd] SAMOST m

II.codes SAMOST mpl

III.code [kɔd]

sort code Brit
code civil LAW
post code Brit
code de la route MOTOR
code de la route MOTOR
passer son code inf MOTOR
code source INFOR

glej tudi Code Napoléon

Code Napoléon Info

Prevodi za code v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

code v slovarju PONS

Prevodi za code v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za code v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

code Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

code m postal

code iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

code iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文