lights v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za lights v slovarju angleščina»francoščina

1. light (brightness):

in the light of day lit, fig

3. light (electrical appliance):

feu m

IV.light <prét, part passé lit [lɪt] or lighted> [Brit lʌɪt, Am laɪt] GLAG preh.

lights v slovarju PONS

Prevodi za lights v slovarju angleščina»francoščina

lights Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

lights iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za lights v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文