type v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za type v slovarju angleščina»francoščina

1. type (variety, kind):

I.type in GLAG [Brit tʌɪp -, Am taɪp -] (type in [sth], type [sth] in)

I.type over GLAG [Brit tʌɪp -, Am taɪp -] (type over [sth]) (erase)

I.type out GLAG [Brit tʌɪp -, Am taɪp -] (type out [sth], type [sth] out)

type v slovarju PONS

Prevodi za type v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za type v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

type Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

type iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za type v slovarju francoščina»angleščina

Individual translation pairs
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文