natural v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za natural v slovarju angleščina»francoščina

I.natural [Brit ˈnatʃ(ə)r(ə)l, Am ˈnætʃ(ə)rəl] SAMOST

II.natural [Brit ˈnatʃ(ə)r(ə)l, Am ˈnætʃ(ə)rəl] PRID

natural v slovarju PONS

Prevodi za natural v slovarju angleščina»francoščina

II.natural [ˈnætʃərəl, Am -ɚəl] SAMOST inf

natural Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文