ressources v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ressources v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ressource [ʀ(ə)suʀs] SAMOST ž

Prevodi za ressources v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
resource ECON, ADMIN

ressources v slovarju PONS

Prevodi za ressources v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ressources v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ressources Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文