nowhere v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nowhere v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.nowhere [Brit ˈnəʊwɛː, Am ˈnoʊˌ(h)wɛr] PRIS

III.nowhere [Brit ˈnəʊwɛː, Am ˈnoʊˌ(h)wɛr]

glej tudi middle

Individual translation pairs

Prevodi za nowhere v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

nowhere v slovarju PONS

Prevodi za nowhere v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.nowhere [ˈnəʊweəʳ, Am ˈnoʊwer] PRIS a. fig

II.nowhere [ˈnəʊweəʳ, Am ˈnoʊwer] PRID inf

Individual translation pairs

Prevodi za nowhere v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

nowhere Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文