front v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za front v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.front [fʀɔ̃] SAMOST m

II.de front PRIS

III.front [fʀɔ̃]

IV.front [fʀɔ̃]

glej tudi sueur

Prevodi za front v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

front v slovarju PONS

Prevodi za front v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

front [fʀɔ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za front v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

front Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文