relever v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za relever v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.relever [ʀəl(ə)ve, ʀ(ə)ləve] GLAG preh.

II.relever de GLAG preh. obj.indir.

III.se relever GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za relever v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

relever v slovarju PONS

Prevodi za relever v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za relever v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

relever Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to do sth as [or Am on] a dare
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文