mustard v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mustard v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.mustard [Brit ˈmʌstəd, Am ˈməstərd] SAMOST

II.mustard [Brit ˈmʌstəd, Am ˈməstərd] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za mustard v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mustard v slovarju PONS

mustard Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文