relevé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za relevé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve] GLAG pp

relevé → relever

II.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve] PRID

III.relevé SAMOST m

IV.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve]

glej tudi relever

I.relever [ʀəl(ə)ve, ʀ(ə)ləve] GLAG preh.

II.relever de GLAG preh. obj.indir.

III.se relever GLAG povr

relève [ʀ(ə)lɛv] SAMOST ž

I.relever [ʀəl(ə)ve, ʀ(ə)ləve] GLAG preh.

II.relever de GLAG preh. obj.indir.

III.se relever GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za relevé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

relevé v slovarju PONS

Prevodi za relevé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

relevé [ʀəl(ə)ve, ʀ(ə)ləve] SAMOST m

relevé(e) [ʀəl(ə)ve, ʀ(ə)ləve] PRID

relève [ʀ(ə)lɛv] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za relevé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

relevé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文