chaise v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chaise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chaise [ʃɛz] SAMOST ž

2. chaise MEC (support d'arbre):

glej tudi bâton

bâton [bɑtɔ̃] SAMOST m

4. bâton (dix mille francs):

Individual translation pairs

Prevodi za chaise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chaise v slovarju PONS

Prevodi za chaise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za chaise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chaise Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文