expenses v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za expenses v slovarju angleščina»francoščina

I.expense [Brit ɪkˈspɛns, ɛkˈspɛns, Am ɪkˈspɛns] SAMOST

III.expense [Brit ɪkˈspɛns, ɛkˈspɛns, Am ɪkˈspɛns]

nonrecurring expenses [Brit nɒnrɪˈkəːrɪŋ ɪkˌspɛnsɪz] SAMOST npl

expenses v slovarju PONS

Prevodi za expenses v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za expenses v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

expenses Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文