reading v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reading v slovarju angleščina»francoščina

reading v slovarju PONS

Prevodi za reading v slovarju angleščina»francoščina

reading Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文