he'll v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za he'll v slovarju angleščina»francoščina

he'll → he will

Individual translation pairs

he'll v slovarju PONS

Prevodi za he'll v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi will2, will1

Individual translation pairs

Prevodi za he'll v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

he'll Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文