paiera v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za paiera v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. payer (régler):

2. payer (s'acquitter envers):

III.se payer GLAG povr

2. payer (à soi-même):

IV.payer [peje]

Individual translation pairs

Prevodi za paiera v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

paiera v slovarju PONS

Prevodi za paiera v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za paiera v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

paiera Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文