nail v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nail v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi mast

I.nail-biting [Brit ˈneɪlbʌɪtɪŋ, Am ˈneɪlˌbaɪdɪŋ] SAMOST

II.nail-biting [Brit ˈneɪlbʌɪtɪŋ, Am ˈneɪlˌbaɪdɪŋ] PRID

I.nail up GLAG [Brit neɪl -, Am neɪl -] (nail up [sth], nail [sth] up)

I.nail down GLAG [Brit neɪl -, Am neɪl -] (nail down [sth], nail [sth] down)

nail v slovarju PONS

Prevodi za nail v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za nail v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

nail Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文