sail v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sail v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.sail through GLAG [Brit seɪl -, Am seɪl -] (sail through [sth])

I.sail into GLAG [Brit seɪl -, Am seɪl -] inf Am (sail into [sb])

Individual translation pairs

Prevodi za sail v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sail v slovarju PONS

Prevodi za sail v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za sail v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sail Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文