mille v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mille1 [mil] PRID inv

II.mille1 [mil] ZAIMEK

III.mille1 <pl mille> [mil] SAMOST m

IV.pour mille PRID STAT

V.mille1 [mil]

mille2 [mil] SAMOST m

mille-pattes, millepatte <pl mille-pattes, millepattes> [milpat] SAMOST m

Prevodi za mille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mille v slovarju PONS

Prevodi za mille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cinquante, cinq

I.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] PRID

II.cinquante [sɛ̃kɑ̃t] SAMOST m inv

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRID

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] SAMOST ž (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRIS

mille2 [mil] SAMOST m NAUT

mille-pattes [milpat] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za mille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mille Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文