pounds v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pounds v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.pound out GLAG [Brit paʊnd -, Am paʊnd -] (pound [sth] out, pound out [sth])

I.pound up GLAG [Brit paʊnd -, Am paʊnd -] (pound [sth] up, pound up [sth])

Prevodi za pounds v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pounds v slovarju PONS

Prevodi za pounds v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pound2 [paʊnd] SAMOST (place for stray animals, cars)

Individual translation pairs

Prevodi za pounds v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pounds Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文