demie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za demie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

demie → demi

glej tudi et demi,et demie

I.et demi,et demie PRID

II.demi (demie) [d(ə)mi] SAMOST m (ž)

I.et demi,et demie PRID

II.demi (demie) [d(ə)mi] SAMOST m (ž)

glej tudi malin

I.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ] PRID

II.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ] SAMOST m (ž)

III.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ]

demi-tonneau <pl demi-tonneaux> [d(ə)mitɔno] SAMOST m AVIAT

demi-dieu <pl demi-dieux> [d(ə)midjø] SAMOST m

demi-mesure <pl demi-mesures> [d(ə)mim(ə)zyʀ] SAMOST ž lit, fig

demi-pensionnaire <pl demi-pensionnaires> [d(ə)mipɑ̃sjɔnɛʀ] SAMOST mf ECOLE

demi-vie <pl demi-vies> [d(ə)mivi] SAMOST ž PHYS

demi-sœur <pl demi-sœurs> [d(ə)misœʀ] SAMOST ž

demi-gros <pl demi-gros> [d(ə)miɡʀo] SAMOST m

Prevodi za demie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

demie v slovarju PONS

Prevodi za demie v slovarju francoščina»angleščina

demie [d(ə)mi] SAMOST ž (heure)

I.demi(e) [d(ə)mi] SAMOST m(ž) (moitié)

II.demi(e) [d(ə)mi] PRID

demi [d(ə)mi] SAMOST m

demi-journée <demi-journées> [d(ə)miʒuʀne] SAMOST ž

demi-sœur <demi-sœurs> [d(ə)misœʀ] SAMOST ž

demi-tour <demi-tours> [d(ə)mituʀ] SAMOST m

demi-tarif <demi-tarifs> [d(ə)mitaʀif] SAMOST m

demi-bouteille <demi-bouteilles> [d(ə)mibutɛj] SAMOST ž

demi-frère <demi-frères> [d(ə)mifʀɛʀ] SAMOST m

demi-dieu <demi-dieux> [d(ə)midjø] SAMOST m

demie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文