anyone v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za anyone v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

anyone [Brit ˈɛnɪwʌn, Am ˈɛniˌwən] ZAIMEK

anyone → anybody

glej tudi anybody

anybody [Brit ˈɛnɪbɒdi, Am ˈɛniˌbɑdi, ˈɛniˌbədi] ZAIMEK

Individual translation pairs

Prevodi za anyone v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

anyone v slovarju PONS

Prevodi za anyone v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za anyone v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

anyone Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文