stake v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stake v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.stake out GLAG [Brit steɪk -, Am steɪk -] (stake out [sth], stake [sth] out)

Prevodi za stake v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stake v slovarju PONS

Prevodi za stake v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za stake v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stake Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文