réduire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za réduire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. réduire (diminuer):

II.réduire [ʀedɥiʀ] GLAG nepreh. GASTR

III.se réduire GLAG povr

Prevodi za réduire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réduire v slovarju PONS

Prevodi za réduire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za réduire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

réduire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文