pare v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pare v slovarju angleščina»francoščina

I.pare down GLAG [Brit pɛː -, Am pɛr -] (pare [sth] down, pare down [sth])

I.pare off GLAG [Brit pɛː -, Am pɛr -] (pare [sth] off, pare off [sth])

pare v slovarju PONS

pare Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文