maximum v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za maximum v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] PRID

II.maximum <pl maximums ou maxima> [maksimɔm, maksima] SAMOST m

1. maximum (limite supérieure):

III.un maximum PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za maximum v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

maximum v slovarju PONS

Prevodi za maximum v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za maximum v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

maximum Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

maximum iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文