performance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za performance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

performance [pɛʀfɔʀmɑ̃s] SAMOST ž

contre-performance <pl contre-performances>, contreperformance <pl contreperformances> [kɔ̃tʀəpɛʀfɔʀmɑ̃s] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za performance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

performance v slovarju PONS

Prevodi za performance v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za performance v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

performance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

performance iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文