stuff v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stuff v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. stuff (unnamed substance):

truc m inf
ça pue ce truc! inf

3. stuff (content of speech, book, film, etc) inf:

I.stuff up GLAG [Brit stʌf -, Am stəf -] (stuff [sth] up, stuff up [sth])

Prevodi za stuff v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stuff v slovarju PONS

Prevodi za stuff v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
to strut one's stuff iron inf

Prevodi za stuff v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

stuff Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to strut one's stuff iron inf
nana ž
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文