opposition v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za opposition v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

opposition [ɔpozisjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za opposition v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
opposition ž (to à)

opposition v slovarju PONS

Prevodi za opposition v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

opposition [ɔpozisjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za opposition v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

opposition Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to stop a cheque Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文