opposé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za opposé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.opposé (opposée) [ɔpoze] GLAG pp

opposé → opposer

II.opposé (opposée) [ɔpoze] PRID

III.opposé SAMOST m

IV.à l'opposé phrase

glej tudi opposer

II.s'opposer GLAG povr

II.s'opposer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za opposé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

opposé v slovarju PONS

Prevodi za opposé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

opposé [ɔpoze] SAMOST m

opposé(e) [ɔpoze] PRID

Prevodi za opposé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

opposé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文