contrary v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za contrary v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.contrary [Brit ˈkɒntrəri, Am ˈkɑntrɛri] SAMOST

II.contrary [Brit ˈkɒntrəri, Am ˈkɑntrɛri] PRID

Prevodi za contrary v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
contrary jamais épith

contrary v slovarju PONS

Prevodi za contrary v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za contrary v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

contrary Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文