stands v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stands v slovarju angleščina»francoščina

II.stand <prét, part passé stood> [Brit stand, Am stænd] GLAG preh.

III.stand <prét, part passé stood> [Brit stand, Am stænd] GLAG nepreh.

5. stand (be):

II.stand off GLAG [Brit stand -, Am stænd -] (stand [sb] off) inf (stand off [sb]) inf (lay off)

II.stand by GLAG [Brit stand -, Am stænd -] (stand by [sb/sth]) (be loyal to)

stands v slovarju PONS

Prevodi za stands v slovarju angleščina»francoščina

stands Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

stands iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za stands v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文