accusé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za accusé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi accuser

II.s'accuser GLAG povr

III.accuser [akyze]

II.s'accuser GLAG povr

III.accuser [akyze]

glej tudi rage

rage [ʀaʒ] SAMOST ž

2. rage (fureur):

Individual translation pairs

Prevodi za accusé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

accusé v slovarju PONS

Prevodi za accusé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.accusé(e) [akyze] SAMOST m(ž) JUR

II.accusé(e) [akyze] PRID

accusé [akyze] SAMOST m

II.accuser [akyze] GLAG povr s'accuser de qc

Individual translation pairs
summons pl + sing vb

Prevodi za accusé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

accusé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

summons pl + sing vb
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文