comique v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za comique v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.comique [kɔmik] PRID

II.comique [kɔmik] SAMOST mf

III.comique [kɔmik] SAMOST m

IV.comique [kɔmik]

opéra-comique <pl opéras-comiques> [ɔpeʀakɔmik] SAMOST m

héroï-comique <pl héroï-comiques> [eʀɔikɔmik] PRID

tragi-comique <pl tragi-comiques>, tragicomique <pl tragicomiques> [tʀaʒikɔmik] PRID

Prevodi za comique v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

comique v slovarju PONS

Prevodi za comique v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za comique v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

comique Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文