runs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za runs v slovarju angleščina»francoščina

III.run <prét ran, part passé run> [Brit rʌn, Am rən] GLAG preh.

IV.run <prét ran, part passé run> [Brit rʌn, Am rən] GLAG nepreh.

1. run (move quickly):

glej tudi practice run, trial run, test run

runs v slovarju PONS

Prevodi za runs v slovarju angleščina»francoščina

runs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文