mission v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mission v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mission [misjɔ̃] SAMOST ž

1. mission (tâche):

Individual translation pairs

Prevodi za mission v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

mission v slovarju PONS

Prevodi za mission v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mission [misjɔ̃] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za mission v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mission Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

mission iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文