experts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za experts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.expert [Brit ˈɛkspəːt, Am ˈɛkˌspərt] SAMOST

II.expert [Brit ˈɛkspəːt, Am ˈɛkˌspərt] PRID

Prevodi za experts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

experts v slovarju PONS

Prevodi za experts v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za experts v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

experts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文