ordered v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ordered v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. order (sequence):

5. order (command):

6. order COM:

8. order (correct procedure):

1. order (command):

glej tudi standing order, public order, postal order, money order, law and order, banker's order

I.order about GLAG [Brit ˈɔːdə -, Am ˈɔrdər -], order around GLAG (order [sb] around)

Prevodi za ordered v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ordered v slovarju PONS

Prevodi za ordered v slovarju angleščina»francoščina

ordered Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文