draft v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za draft v slovarju angleščina»francoščina

6. draft Am → draught

glej tudi draught, bank draft

I.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft] SAMOST

II.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft] PRID attr

III.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft]

I.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft] SAMOST

II.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft] PRID attr

III.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft]

I.draft in GLAG [Brit drɑːft -, Am dræft -] Brit (draft in [sb], draft [sb] in)

draft v slovarju PONS

Prevodi za draft v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi draught

Individual translation pairs

Prevodi za draft v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

draft Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文