draught v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za draught v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft] SAMOST

II.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft] PRID attr

III.draught Brit, draft Am [Brit drɑːft, Am dræft]

Individual translation pairs

Prevodi za draught v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

draught v slovarju PONS

Prevodi za draught v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za draught v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

draught Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文