reverse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reverse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.reverse [Brit rɪˈvəːs, Am rəˈvərs] SAMOST

II.reverse [Brit rɪˈvəːs, Am rəˈvərs] PRID

Prevodi za reverse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reverse v slovarju PONS

Prevodi za reverse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za reverse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reverse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to reverse the charges Brit, Kan TEL

reverse iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za reverse v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文