rare v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rare [ʀɑʀ] PRID

2. rare (peu fréquent):

Individual translation pairs

Prevodi za rare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

rare v slovarju PONS

Prevodi za rare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za rare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rare Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文