classroom v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za classroom v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za classroom v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

classroom v slovarju PONS

classroom Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文