venu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za venu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.venu (venue) [vəny] GLAG pp

venu → venir

II.venu (venue) [vəny] PRID

III.venu (venue) [vəny] SAMOST m (ž)

IV.venue SAMOST ž

glej tudi venir, Premier ministre, premier

3. venir (marque le développement):

1. venir (dans l'espace):

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

Premier ministre Info

I.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] PRID

4. premier (par sa supériorité):

II.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] SAMOST m (ž)

III.prem|ier SAMOST m

IV.en premier PRIS

V.première SAMOST ž

VI.de première PRID

VII.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ]

3. venir (marque le développement):

1. venir (dans l'espace):

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Fraze:

Prevodi za venu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

venu v slovarju PONS

Prevodi za venu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi venir

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

I.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. +être

II.venir [v(ə)niʀ] GLAG aux +être

III.venir [v(ə)niʀ] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za venu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

venu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.