déclaration v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za déclaration v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

déclaration [deklaʀasjɔ̃] SAMOST ž

1. déclaration (communication publique):

glej tudi impôt

I.impôt [ɛ̃po] SAMOST m

II.impôts SAMOST mpl

III.impôt [ɛ̃po]

Prevodi za déclaration v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

déclaration v slovarju PONS

Prevodi za déclaration v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

déclaration [deklaʀasjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za déclaration v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

déclaration Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文