durer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za durer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cent2, cent1

cent2 [sɛnt] SAMOST m

I.cent1 [sɑ̃] PRID (gén)

II.cent1 [sɑ̃] ZAIMEK

III.cent1 [sɑ̃] SAMOST m (quantité)

IV.pour cent PRID

V.cent1 [sɑ̃]

Prevodi za durer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

durer v slovarju PONS

Prevodi za durer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za durer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

durer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文